Levering

Groenblijvers die in de volle grond gekweekt zijn kunnen vanaf het najaar tot ver in het voorjaar worden geleverd.
De afspraak is in de regel dat de planten worden afgehaald (levering af kwekerij). Hierop zijn ook onze prijzen gebaseerd.
Om misverstanden te voorkomen, ontvangen wij uw bestelling bij voorkeur per e-mail.

Voorwaarden

 • De maten van de planten zijn onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden en zolang de voorraad strekt;
 • Levering vindt plaats af kwekerij, tenzij u schriftelijk anders met ons bent overeengekomen;
 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, alle tussentijdse prijswijzigingen ten opzichte van de prijslijst voorbehouden;
 • Alle door ons genoemde prijzen zijn excl. BTW;
 • Op al onze transacties is de meest actuele versie van de handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing. De handelsvoorwaarden zijn te raadplegen op: https://www.raadvoordeboomkwekerij.nl/HBNvoorwaarden.html.
 • Wij wijken op enkele punten af van deze voorwaarden, te weten:
  • Gebreken moeten direct na ontvangst van de goederen, maar uiterlijk binnen 48 uur na levering van de goederen, worden gemeld;
  • Meegeleverd fust wordt in rekening gebracht en niet teruggenomen;
  • Netto betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;
  • Wij accepteren geen betalingskorting;
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen wordt door ons 1% rente per maand in rekening gebracht;
  • Indien betaling uitblijft wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper;
  • Onze aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade kan nooit de hoogte van het factuurbedrag overschrijden;
  • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventueel door koper geleden vervolgschade;
  • Door ons geleverde planten blijven onze eigendom, totdat de betaling heeft plaatsgevonden;
  • Alle informatie op deze site en in mailcorrespondentie is onder voorbehoud van typefouten en/of eventuele vergissingen.